OLIMPIK BARAJ YARISMALARI 09-10 OCAK 20161/9/2016 - 1/10/2016

Latest Results

Men

Event Start List Results
16 60m Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
17 60m G ERKEKLER (GENC) Start List Results
18 60m B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
90 60m. MAST. ERKEKLER (BUYUK MASTER) Start List Results
49 200m Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
50 200m G ERKEKLER (GENC) Start List Results
54 200m B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
91 200m. MAST. ERKEKLER (BUYUK MASTER) Start List Results
28 400m Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
29 400m G ERKEKLER (GENC) Start List Results
30 400m B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
92 400m. MAST. ERKEKLER (BUYUK MASTER) Start List Results
69 800m. Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
70 800m. G ERKEKLER (GENC) Start List Results
71 800m. B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
93 800m MASTER ERKEK BUYUK (BUYUK MASTER) Start List Results
34 1500m Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
35 1500m G ERKEKLER (GENC) Start List Results
36 1500m B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
78 3000m Y ERKEKELER (YILDIZ) Start List Results
79 3000m G ERKEKELER (GENC) Start List Results
80 3000m B ERKEKELER (BUYUK) Start List Results
61 60m. Y ENGEL ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
62 60m. G ENGEL ERKEK (GENC) Start List Results
63 60m. B ENGEL ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
42 4x200m ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
43 4x200m ERKEKLER (GENC) Start List Results
44 4x200m ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
19 YUKSEK ATLAMA B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
20 YUKSEK ATLAMA G ERKEKLER (GENC) Start List Results
21 YUKSEK ATLAMA Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
72 SIRIKLA ATLAMA B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
73 SIRIKLA ATLAMA G ERKEKLER (GENC) Start List Results
13 UZUN ATLAMA B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
14 UZUN ATLAMA G ERKEKLER (GENC) Start List Results
15 UZUN ATLAMA Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
65 UCADIM ATLAMA B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results
66 UCADIM ATLAMA G ERKEKLER (GENC) Start List Results
77 UCADIM ATLAMA Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
45 GULLE ATMA Y ERKEKLER (YILDIZ) Start List Results
56 GULLE ATMA G ERKEKLER (GENC) Start List Results
59 GULLE ATMA B ERKEKLER (BUYUK) Start List Results

Women

Event Start List Results
10 60m Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
11 60m G KADINLAR (GENC) Start List Results
12 60m B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
46 200m Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
47 200m G KADINLAR (GENC) Start List Results
48 200m B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
25 400m Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
26 400m G KADINLAR (GENC) Start List Results
27 400m B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
64 800m. Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
67 800m. G KADINLAR (GENC) Start List Results
68 800m. B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
31 1500m B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
32 1500m G KADINLAR (GENC) Start List Results
33 1500m Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
81 3000m B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
82 3000m G KADINLAR (GENC) Start List Results
83 3000m Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
55 60m ENGEL Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
57 60m. ENGEL G KADINLAR (GENC) Start List Results
58 60m. ENGEL B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
39 4x200m KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
60 YUKSEK ATLAMA Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
75 YUKSEK ATLAMA G KADINLAR (GENC) Start List Results
22 SIRIKLA ATLAMA Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
23 SIRIKLA ATLAMA G KADINLAR (GENC) Start List Results
51 UZUN ATLAMA KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
53 UZUN ATLAMA KADINLAR (BUYUK) Start List Results
7 UCADIM ATLAMA B KADINLAR (BUYUK) Start List Results
9 UCADIM ATLAMA Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
37 GULLE ATMA Y KIZLAR (YILDIZ) Start List Results
38 GULLE ATMA G KADINLAR (GENC) Start List Results