ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ - ΠΚ Α (Κ16) ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

30/6/2018 - 1/7/2018

Latest Results

Αγοριών

Αγώνισμα Λίστα Συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 80 Μέτρα (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 150 Μέτρα (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 300 Μέτρα (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 600 Μέτρα (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 1000 Μέτρα (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου #6 1000μ (ΠΠΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 3000 Μέτρα (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 100μ Εμπόδια (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου #1 100μ Εμπόδια (ΠΠΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 300μ Εμπόδια (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 5000μ Βάδην (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 4 x 80μ Σκυταλοδρομία (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 4 x 300μ Σκυταλοδρομία (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Άλμα σε Ύψος (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου #4 Άλμα σε Ύψος (ΠΠΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Άλμα Επί Κοντώ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Άλμα σε Μήκος (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου #2 Άλμα σε Μήκος (ΠΠΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Άλμα Τριπλούν (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Σφαιροβολία (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου #3 Σφαιροβολία (ΠΠΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Δισκοβολία (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Σφυροβολία (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Ακοντισμός (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου #5 Ακοντισμός (ΠΠΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης

Κοριτσιών

Αγώνισμα Λίστα Συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 80 Μέτρα (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 150 Μέτρα (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 300 Μέτρα (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 600 Μέτρα (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Πένταθλο Ανοιχτού Στίβου #5 600μ (ΠΚΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 1000 Μέτρα (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 2000 Μέτρα (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 80μ Εμπόδια (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Πένταθλο Ανοιχτού Στίβου #1 80μ Εμπόδια (ΠΚΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 300μ Εμπόδια (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 3000μ Βάδην (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 4 x 80μ Σκυταλοδρομία (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 4 x 300μ Σκυταλοδρομία (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Άλμα σε Ύψος (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Άλμα Επί Κοντώ (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Άλμα σε Μήκος (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Πένταθλο Ανοιχτού Στίβου #2 Άλμα σε Μήκος (ΠΚΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Σφαιροβολία (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Πένταθλο Ανοιχτού Στίβου #3 Σφαιροβολία (ΠΚΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Δισκοβολία (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Σφυροβολία (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Ακοντισμός (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Πένταθλο Ανοιχτού Στίβου #4 Ακοντισμός (ΠΚΑ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Πένταθλο Ανοιχτού Στίβου (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης