59οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ59οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥΟ.Ε.Σ.Α. ΑΧΑΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ, null
5/10/2016 - 5/11/2016

Latest Results

Men

Event Entries Start List Performance List Results
1 100 μ. ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
3 200 μ. ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
5 400 μ. ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
7 800 μ. ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
9 1500 μ. ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
13 3000 μ. ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
17 110 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
37 400 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
11 2000 μ. Φ.Ε. ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
15 10000 μ. ΒΑΔΗΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
19 ΥΨΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
21 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
23 ΜΗΚΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
25 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
27 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
31 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
33 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
35 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results
39 ΔΕΚΑΘΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Entries Start List Performance List Results

Women

Event Entries Start List Performance List Results
2 100 μ. ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
4 200 μ. ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
6 400 μ. ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
8 800 μ. ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
10 1500 μ. ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
14 3000 μ. ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
18 100 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
38 400 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
12 2000 μ. Φ.Ε. ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
16 5000 μ. ΒΑΔΗΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
20 ΥΨΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
22 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
24 ΜΗΚΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
26 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
28 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
32 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
34 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
36 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results
40 ΕΠΤΑΘΛΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Entries Start List Performance List Results