ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A-K (K16) - 4o GroupΕΛΛΗΝΙΚΟ
11/7/2020 - 12/7/2020

Latest Results

Αγοριών

Αγώνισμα Λίστα Συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 80 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 150 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 1200 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 3000 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 100μ Εμπόδια (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 200μ Εμπόδια (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 2000μ Φυσικά Εμπόδια (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών 4 x 80μ Σκυταλοδρομία (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
3 x 1200μ Σκυταλοδρομία (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Άλμα σε Ύψος (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Άλμα Επί Κοντώ (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Άλμα σε Μήκος (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Άλμα Τετραπλούν (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Σφαιροβολία (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Δισκοβολία (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Σφυροβολία (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών Ακοντισμός (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα

Κοριτσιών

Αγώνισμα Λίστα Συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 80 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 150 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 1200 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 3000 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 80μ Εμπόδια (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 200μ Εμπόδια (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 2000μ Φυσικά Εμπόδια (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 5000μ Βάδην (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών 4 x 80μ Σκυταλοδρομία (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
3 x 1200μ Σκυταλοδρομία (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Άλμα σε Ύψος (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Άλμα Επί Κοντώ (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Άλμα σε Μήκος (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Άλμα Τετραπλούν (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Σφαιροβολία (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Δισκοβολία (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Κοριτσιών Σφυροβολία (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16))
Κοριτσιών Ακοντισμός (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Έξαθλο Ανοιχτού Στίβου (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα

Αγοριών και Κοριτσιών

Αγώνισμα Λίστα Συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Αγοριών και Κοριτσιών 4 x 200μ Σκυταλοδρομία (Μικτή) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα