37α ΘΩΔΕΙΑ 2021

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

13/6/2021

Latest Results

Ανδρών

Αγώνισμα Λίστα Συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών 80 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών 100 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών 200 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών 400 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών 1200 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών 4 x 80μ Σκυταλοδρομία (ΑΓΟΡΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών 4 x 100μ Σκυταλοδρομία (ΑΝΔΡΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Άλμα σε Ύψος (ΑΓΟΡΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Άλμα σε Ύψος (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Άλμα σε Μήκος (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Σφαιροβολία (ΑΓΟΡΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Σφαιροβολία (ΑΝΔΡΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Σφυροβολία (ΑΓΟΡΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Σφυροβολία (ΑΝΔΡΩΝ (Κ20)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Ανδρών Ακοντισμός (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα

Γυναικών

Αγώνισμα Λίστα Συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Άλμα Τετραπλούν (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 80 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 100 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 150 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 400 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 800 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 1200 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 3000 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 3000 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 5000 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 5000μ Βάδην (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών 4 x 80μ Σκυταλοδρομία (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Άλμα σε Ύψος (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Άλμα σε Ύψος (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Άλμα σε Μήκος (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Σφαιροβολία (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Σφαιροβολία (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Σφαιροβολία (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Σφυροβολία (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Ακοντισμός (ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ16)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Ακοντισμός (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα
Γυναικών Ακοντισμός (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Λίστα συμμετοχών Λίστα εκκίνησης Αποτελέσματα