SALON OLIMPIK BARAJ YARISMALARI 17 OCAK 20161/17/2016

Men

Event Start List Results
12 60m B BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results
13 60m G GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
25 400m B BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results
26 400m G GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
36 800m B BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results
37 800m G GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
27 1500m B BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results
28 1500m G GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
16 3000m B BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results
17 3000m G GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
5 60m G ENGELLI GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
6 60m B ENGELLI BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results
3 SIRIKLA ATLAMA BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results
4 SIRIKLA ATLAMA GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
10 UCADIM ATLAMA G GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List
11 GULLE ATMA G GENC ERKEKLER (GENC ERKEKLER) Start List Results
20 GULLE ATMA B BUYUK ERKEKLER (BUYUK ERKEKLER) Start List Results

Women

Event Start List Results
7 60m B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List Results
8 60m G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List Results
29 200m KADINLAR REKOR DENEME (KADINLAR) Start List Results
14 400m B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List Results
40 400m G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List Results
34 800m B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List
35 800m G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List Results
21 1500m B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List Results
22 1500m G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List Results
30 3000m B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List Results
31 3000m G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List Results
1 60m B ENGELLI BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List Results
2 60m G ENGELLI GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List
38 4x200m B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR)
39 4x200m G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR)
18 YUKSEK ATLAMA B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List Results
19 YUKSEK ATLAMA G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List Results
23 UZUN ATLAMA B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR) Start List Results
24 UZUN ATLAMA G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List Results
32 GULLE ATMA B BUYUK KADINLAR (BUYUK KADINLAR)
33 GULLE ATMA G GENC KADINLAR (GENC KADINLAR) Start List