Tiffin Dragon Open 1-18-19Tiffin, OH
1/18/2019

< Back

#20 Women's High Jump Results

Finals

PL Athlete Team Mark Jumping Record
1 GWINNER, Marisa Tiffin 1.67m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.70 1.73
P P P P O O P XXX
2 ROBINSON, Cirrus Ohio Wesleyan 1.62m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67
P P P O O XXX
3 CAMP, Kirsten Tiffin 1.62m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67
P P O O XXO XXX
4 FRANCIS, Mercedeez Tiffin 1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P P O XXX
4 MOORE, Tiffany Ohio Wesleyan 1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P O O O XXX
6 ROGALA, Dalaney Tiffin 1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P XO O XXX
7 WILLIAMS, Jazilee Tiffin 1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P O XXO XXX
8 HOLBROOK, Brittany Tiffin 1.52m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P O P XXX
9 WEININGER, Mallory Ohio Northern 1.52m
1.42 1.47 1.52 1.57
P XO XXO XXX
10 FERGUSON, Kayla Bluffton 1.47m
1.42 1.47 1.52
XO XXO XXX
11 BOWER, Remi Bluffton 1.42m
1.42 1.47
O XXX
11 ROBINSON, Megan Oberlin 1.42m
1.42 1.47
O XXX
13 SIEFKER, Jessica Ohio Northern 1.42m
1.42 1.47
XO XXX
13 HEYDINGER, Sarah Bluffton 1.42m
1.42 1.47
XO XXX
13 BROWN, Courtney Tiffin 1.42m
1.42 1.47
XO XXX
16 LUTHER, Ashly Adrian 1.42m
1.42 1.47
XXO XXX

Finals Flight: 1

HPL Athlete Team Mark Jumping Record
1 GWINNER, Marisa Tiffin1.67m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.70 1.73
P P P P O O P XXX
2 ROBINSON, Cirrus Ohio Wesleyan1.62m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67
P P P O O XXX
3 CAMP, Kirsten Tiffin1.62m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.67
P P O O XXO XXX
4 FRANCIS, Mercedeez Tiffin1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P P O XXX
4 MOORE, Tiffany Ohio Wesleyan1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P O O O XXX
6 ROGALA, Dalaney Tiffin1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P XO O XXX
7 WILLIAMS, Jazilee Tiffin1.57m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P O XXO XXX
8 HOLBROOK, Brittany Tiffin1.52m
1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
P P O P XXX
9 WEININGER, Mallory Ohio Northern1.52m
1.42 1.47 1.52 1.57
P XO XXO XXX
10 FERGUSON, Kayla Bluffton1.47m
1.42 1.47 1.52
XO XXO XXX
11 BOWER, Remi Bluffton1.42m
1.42 1.47
O XXX
11 ROBINSON, Megan Oberlin1.42m
1.42 1.47
O XXX
13 SIEFKER, Jessica Ohio Northern1.42m
1.42 1.47
XO XXX
13 HEYDINGER, Sarah Bluffton1.42m
1.42 1.47
XO XXX
13 BROWN, Courtney Tiffin1.42m
1.42 1.47
XO XXX
16 LUTHER, Ashly Adrian1.42m
1.42 1.47
XXO XXX