Ανδρών 110μ Εμπόδια (ΑΝΔΡΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 106 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 13.49 1.0 2 (1)
2 276 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 14.42 1.0 2 (2)
3 330 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 14.46 2.8 1 (1)
4 358 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22 14.53 1.0 2 (3)
5 297 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 - ΟΞ58 14.68 2.8 1 (2)
6 126 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - 14.84 1.0 2 (4)
7 359 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22 15.07 2.8 1 (3)
8 145 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΙΗ36 15.27 2.8 1 (4)

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Άνεμος: +2.8

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 330 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ0014.46
2 297 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 - ΟΞ5814.68
3 359 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ2215.07
4 145 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΙΗ3615.27


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Άνεμος: +1.0

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 106 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2113.49
2 276 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5114.42
3 358 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ2214.53
4 126 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -14.84


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 106 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 13.55Q 1.0 1 (1)
2 358 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22 14.71Q 0.5 2 (1)
3 276 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 14.72q 0.5 2 (2)
4 126 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - 14.83Q 0.8 3 (1) 14.825
5 330 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 14.83q 1.0 1 (2) 14.827
6 297 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 - ΟΞ58 15.15q 0.8 3 (2)
7 359 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22 15.17q 0.8 3 (3)
8 145 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΙΗ36 15.42q 0.5 2 (3)
9 205 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 37 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 15.43 1.0 1 (3)
10 148 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 22 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 15.59 1.0 1 (4)
11 167 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 15.86 0.8 3 (4)

Προκριματικός Σειρά: 1

Άνεμος: +1.0

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 106 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2113.55
2 330 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ0014.83 14.827
3 205 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 37 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2115.43
4 148 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 22 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ8915.59


Προκριματικός Σειρά: 2

Άνεμος: +0.5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 358 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ2214.71
2 276 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5114.72
3 145 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΙΗ3615.42


Προκριματικός Σειρά: 3

Άνεμος: +0.8

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 126 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -14.83 14.825
2 297 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 - ΟΞ5815.15
3 359 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ2215.17
4 167 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. - ΙΜ8515.86