ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α - Γ K20 2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1/8/2020 - 2/8/2020

Γυναικών Έπταθλο Ανοιχτού Στίβου (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ20)) Start List

Γυναικών Έπταθλο 100μ Εμπόδια

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:20 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 385 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 333863
5 384 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 335789
7 381 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 341669

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
2 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 339135
4 383 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 376852
6 388 ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 330367

ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 380 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 350818
5 387 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 332166
7 382 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 340670

Γυναικών Έπταθλο Άλμα σε Ύψος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:20 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 380 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 350818
2 388 ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 330367
3 384 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 335789
4 385 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 333863
5 383 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 376852
6 381 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 341669
7 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 339135
8 382 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 340670
9 387 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 332166

Γυναικών Έπταθλο Σφαιροβολία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 5:00 PM (ΗΜΕΡΑ 1)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 380 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 350818
2 388 ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 330367
3 384 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 335789
4 385 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 333863
5 383 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 376852
6 381 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 341669
7 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 339135
8 382 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 340670
9 387 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 332166

Γυναικών Έπταθλο 200 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8:00 PM (ΗΜΕΡΑ 1)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
4 385 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 333863
6 387 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 332166
8 382 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 340670

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 339135
5 380 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 350818
7 383 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 376852

ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
4 384 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 335789
6 381 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 341669
8 388 ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 330367

Γυναικών Έπταθλο Άλμα σε Μήκος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:30 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 381 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 341669
2 388 ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 330367
3 384 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 335789
4 383 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 376852
5 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 339135
6 380 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 350818
7 385 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 333863
8 382 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 340670
9 387 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 332166

Γυναικών Έπταθλο Ακοντισμός

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:05 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 388 ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 330367
2 384 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 335789
3 381 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 341669
4 383 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 376852
5 380 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 350818
6 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 339135
7 385 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 333863
8 382 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 340670
9 387 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 332166

Γυναικών Έπταθλο 800 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 6:50 PM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 381 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 341669
2 388 ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 330367
3 384 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 335789
4 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 339135
5 380 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 350818
6 383 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 376852
7 382 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 340670
8 385 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 333863
9 387 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 332166