Γυναικών Έπταθλο Ανοιχτού Στίβου (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Start List

Γυναικών Έπταθλο 100μ Εμπόδια

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:00 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
2 403 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 291976
4 410 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 20 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 360449
6 405 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 35 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 216599
8 402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 401 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 28 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 281205
5 400 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
7 409 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 332166

ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
2 408 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 329387
4 407 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 339135
6 412 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 308798
8 406 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 333863

Γυναικών Έπταθλο Άλμα σε Ύψος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:40 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 408 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 329387
2 412 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 308798
3 410 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 20 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 360449
4 409 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 332166
5 403 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 291976
6 407 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 339135
7 406 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 333863
8 400 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
9 401 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 28 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 281205
10 402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
11 405 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 35 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 216599

Γυναικών Έπταθλο Σφαιροβολία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 5:35 PM (ΗΜΕΡΑ 1)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 409 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 332166
2 407 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 339135
3 406 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 333863
4 412 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 308798
5 403 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 291976
6 405 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 35 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 216599
7 401 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 28 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 281205
8 408 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 329387
9 402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
10 400 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731

Γυναικών Έπταθλο 200 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 7:30 PM (ΗΜΕΡΑ 1)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
2 406 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 333863
4 401 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 28 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 281205
6 400 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
8 403 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 291976

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
5 405 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 35 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 216599
7 407 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 339135

ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ 3

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
4 409 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 332166
6 408 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 329387
8 412 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 308798

Γυναικών Έπταθλο Άλμα σε Μήκος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:15 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 291976
2 407 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 339135
3 406 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 333863
4 409 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 332166
5 412 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 308798
6 408 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 329387
7 405 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 35 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 216599
8 402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
9 400 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
10 401 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 28 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 281205

Γυναικών Έπταθλο Ακοντισμός

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:20 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 291976
2 407 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 339135
3 406 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 333863
4 412 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 308798
5 409 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 332166
6 408 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 329387
7 402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
8 405 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 35 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 216599
9 400 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
10 401 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 28 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 281205

Γυναικών Έπταθλο 800 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 7:00 PM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 291976
2 412 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 308798
3 406 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 333863
4 407 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 339135
5 409 ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 332166
6 408 ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 329387
7 402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
8 400 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
9 401 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 28 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 281205
10 405 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 35 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 216599