Ανδρών Δέκαθλο (ΑΝΔΡΩΝ) Start List

Ανδρών Δέκαθλο 100 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:20 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
2 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511
4 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
6 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
8 407 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 315855

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
5 404 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 322379
7 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086

Ανδρών Δέκαθλο Άλμα σε Μήκος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
2 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511
3 404 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 322379
4 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
5 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
6 407 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 315855
7 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951

Ανδρών Δέκαθλο Σφαιροβολία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:10 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 407 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 315855
2 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
3 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
4 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
5 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
6 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511
7 404 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 322379

Ανδρών Δέκαθλο Άλμα σε Ύψος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 5:00 PM (ΗΜΕΡΑ 1)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
2 407 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 315855
3 404 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 322379
4 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
5 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
6 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511
7 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590

Ανδρών Δέκαθλο 400 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 7:50 PM (ΗΜΕΡΑ 1)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
4 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511
6 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
8 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
5 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
7 407 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 315855

Ανδρών Δέκαθλο 110μ Εμπόδια

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8:30 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
2 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
4 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
6 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 407 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 315855
5 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
7 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086

Ανδρών Δέκαθλο Δισκοβολία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:10 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
2 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
3 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
4 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511
5 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951

Ανδρών Δέκαθλο Άλμα Επί Κοντώ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:45 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
2 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
3 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
4 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
5 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511

Ανδρών Δέκαθλο Ακοντισμός

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 5:30 PM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
2 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
3 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
4 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
5 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511

Ανδρών Δέκαθλο 1500 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 7:10 PM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 403 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 355086
2 401 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357510
3 408 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 27 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270951
4 406 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590
5 402 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 21 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 357511