ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A-K (K16) - 5o Group

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

13/7/2020 - 14/7/2020

Αγοριών Άλμα Επί Κοντώ (ΑΓΟΡΙΩΝ (Κ16)) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 173 ΧΑΛΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.10m
2.70 2.90 3.00 3.10 3.20
O O O XXO XXX

Τελικός Group: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Jumping Record Σημείωση
1 173 ΧΑΛΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3.10m
2.70 2.90 3.00 3.10 3.20
O O O XXO XXX